polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem danych osobowych jest PROFIT Małgorzata Piekarska z siedzibą przy ul. ul.Boya Żeleńskiego 1/7, 85-858 Bydgoszcz, biuro@piekarska-wyceny.pl

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych , Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin itp.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od nawiązania współpracy przez okres 5 lat po jej rozwiązaniu.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do ich sprostowania.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH:
Możecie Państwo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez PROFIT Małgorzata Piekarska, z wyjątkiem następujących sytuacji:
otwarte zamówienie/umowa, które nie zostały jeszcze zakończone lub tylko częściowo.
nieuregulowany dług wobec PROFIT Małgorzata Piekarska, niezależnie od metody płatności.
Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Państwa danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE:
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

PROFIT
Małgorzata Piekarska


BYDGOSZCZ

ul. Boya Żeleńskiego 1/7
85-858 Bydgoszcz


kom. : 600 286 272
kom. : 575 660 130
kom. : 575 970 220
tel/fax: 52 522 23 18

e-mail: biuro@piekarska-wyceny.pl

GNIEWKOWO

ul. Inowrocławska 6c
88-140 Gniewkowo

Tel: 600 286 272
INOWROCŁAW

ul. Młyńska 53f/20
88-100 Inowrocław

Tel: 600 286 272