Dokumenty

  Numer księgi wieczystej Wypis z ewidencji gruntu Mapa z ewidencji gruntu Pozwolenie na użytkowanie budynku Pozwolenie na budowę Dokument potwierdzający
powierzchnię użytkową budynku
Dom
Działka      
Mieszkanie          
Spółdzielcze prawo do lokalu *          
Lokal na rynku pierwotnym
Biurowiec, Magazyn, Bud. Produkcyjny

* Jeżeli nie jest założona księga wieczysta potrzebne jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.

GDZIE POZYSKAĆ POTRZEBNE DOKUMENTY:


    - wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki położonej w granicach administracyjnych miasta
      Bydgoszczy można uzyskać, na wniosek w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, na parterze, w pokoju nr 7
    - wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej dla nieruchomości położonej na terenie powiatu bydgoskiego można uzyskać w Urzędzie Starostwa Powiatowego
      w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16, na I piętrze w pokoju nr 102
    - odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości położonej na terenie miasta Bydgoszczy oraz na terenie powiatu bydgoskiego można uzyskać
      w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, X Wydział Ksiąg Wieczystych, na parterze, w pokoju nr 2

Przydatne linki:


    - Elektroniczna baza ksiąg wieczystych
       http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html
    - Elektroniczne biuro obsługi klienta Urzędu Miasta w Bydgoszczy
       https://um.bydgoszcz.pl/
    - Miejska pracownia urbanistyczna – plany miejscowe oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Bydgoszczy
      http://www.mpu.bydgoszcz.pl/
    - Portal geodezyjny - GEOPORTAL
       http://www.geoportal.gov.pl/
    - Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego
       http://www.pirm.pl/
    - Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
       http://pfsrm.pl/

Kontakt

PROFIT
Małgorzata Piekarska


BYDGOSZCZ

ul. Boya Żeleńskiego 1/7
85-858 Bydgoszcz


kom. : 600 286 272
kom. : 575 660 130
kom. : 575 970 220
tel/fax: 52 522 23 18

e-mail: biuro@piekarska-wyceny.pl

GNIEWKOWO

ul. Inowrocławska 6c
88-140 Gniewkowo

Tel: 600 286 272
INOWROCŁAW

ul. Młyńska 53f/20
88-100 Inowrocław

Tel: 600 286 272