Oferta - Rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości obejmuje

 • kupno/sprzedaż
 • zabezpieczenie wierzytelności bankowej
 • przekształcenie praw spółdzielczych na własnościowe
 • naliczenie opłaty planistycznej
 • naliczenie opłaty adiacenckiej
 • wniesienie aportu do spółki
 • sprawy spadkowe
 • podziały majątku
 • odszkodowania z tytułu wywłaszczeń
 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności
 • sporządzanie analiz rynku nieruchomości

Koszty wyceny obejmują

 • koszty dojazdu do nieruchomości,
 • zebranie danych niezbędnych do analizy rynku,
 • dokumentację potrzebną do ustalenia stanu nieruchomości,
 • badania i analizy, związane z przedmiotem wyceny,
 • opracowanie opinii o wartości nieruchomości w postaci operatu
  szacunkowego, który jest końcowym etapem procesu szacowania.Koszty powyższe ustalane są jednorazowo i indywidualnie w zależności od przedmiotu, celu i zakresu wyceny. Aby dokonać wyceny nieruchomości należy posiadać odpowiednie dla typu nieruchomości dokumenty. Pomoże przy tym zamieszczona Tutaj tabelka.

Kontakt

PROFIT
Małgorzata Piekarska


BYDGOSZCZ

ul. Boya Żeleńskiego 1/7
85-858 Bydgoszcz


kom. : 600 286 272
kom. : 575 660 130
kom. : 575 970 220
tel/fax: 52 522 23 18

e-mail: biuro@piekarska-wyceny.pl

GNIEWKOWO

ul. Inowrocławska 6c
88-140 Gniewkowo

Tel: 600 286 272
INOWROCŁAW

ul. Młyńska 53f/20
88-100 Inowrocław

Tel: 600 286 272